Hårmineralanalys

Trace Elements

Man skulle kunna tro att en hårmineralanalys (HMA) är en analys som berättar sanningen om din hårkvalitét. Så är det inte, istället får du reda på kroppens närings- och mineralstatus under de senaste månaderna. I USA säger man ”Hair mineral tissue analysis”, vilket kanske ger en tydligare beskrivning av analysen. Det är en analys som med mycket exakta metoder mäter halten av mineraler i hårvävnaden.

Hår innehåller alla typer av mineraler som finns i kroppen. Det återspeglar också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden. Resultatet från analysen ger en bild av kroppens invärtes miljö. Med hjälp av denna information kan vi få veta en hel del om bland annat ämnesomsättningen. Med en analys går bland annat att se insulinkänslighet, hur påverkad kroppen är av stress och hur snabbt eller långsamt energi omsätts. Här ser man kroppens näringsmässiga status och kan även se hur effektivt den arbetar med olika näringsämnen.

Trace Elements, Inc (TEI), som är laboratoriet som gör hårmineralanalyserna, har en enorm databas som bygger på erfarenhet från flera miljoner analyser. Med hjälp av den har de skapat ett unikt system för att tyda resultatet av håranalyser. Resultatet redogörs detaljerat i en personlig analysrapport som visar på mineralstatus, förekomst av tungmetaller och metabolisk typ.

PRIS: 2750 kr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Varför ska man göra en analys?

En hårmineralanalys är ett bra analysverktyg för att mäta närings- och mineralstatus över tid i kroppen.Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen. Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan. När det här samspelet rubbas riskerar vi att hamna i obalans och ohälsa.

Alla människor är olika och har olika näringsmässiga behov. Du och jag är olika och har en biokemisk individualitet som kräver anpassade mängder av näringsämnen för att vi ska vara i balans, må bra och hålla oss friska.

Den moderna människan utsätts dagligen för stress och gifter – du får i dig miljögifter, kemikalier, konserveringsmedel och medicinrester från luften du andas, vattnet du dricker och maten du äter. Många av oss lever en livsstil som stressar kroppen på olika sätt.

Du behöver rätt mängd näring för att dels skydda kroppen mot toxiska ämnen, dels kunna eliminera gifterna och föra ut dem ur kroppen. Kroppens hormoner och finkänsliga ämnesomsättning påverkar i hög grad hur du mår och om du kan hålla dig frisk. Dina hormonella körtlar, de endokrina organen, och dess balans och funktion är beroende av rätt mängd näringsämnen för att fungera som de ska.

Fördelar med hårmineralanalys

En hårmineralanalys hjälper dig att få en detaljerad översikt över din mineralstatus inklusive balansen hos och relationen mellan olika viktiga näringsämnen. Du får även en översikt över eventuell förekomst av tungmetaller. Vidare får du en översikt över din hormonella/endokrina balans samt din metaboliska typ och hur det påverkar kroppen.

En hårmineralanalys visar näringsstatusen i kroppen några månader tillbaka i tiden. Detta till skillnad från ett blodprov som bara visar status just den sekund du tar provet, och ett urinprov som bara mäter vilka och hur mycket mineral som utsöndras just då. Mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, medan blod- och urinprov ger en mer kortsiktig bild.

I resultatet av analysen finns din individuella biokemiska och metaboliska typ beskriven. I analyssvaret ingår också förslag på en individanpassad balansering för just din typ med hjälp av näringstillskott och kost.

Hårmineralanalys som vävnadsmineralanalys

Hårmineralanalysen visar information om långvariga konsekvenser från diverse kosthållningar, stress och exponering av tungmetaller. Vävnadsmineralanalys är en vedertagen analysmetod för att bland annat fastställa näringsstatus och exponering av giftiga mineraler (tungmetaller). Som underlag till analysen krävs ett vävnadsprov. Detta vävnadsprov ger bäst resultat vid användandet av hår, vilket gör att denna analysmetod också kallas för hårmineralanalys.

Under hårets tillväxtfas, då håret formas och når hudytan, exponeras håret för olika beståndsdelar som finns tillgängliga i kroppens interna miljö. Håret ackumulerar dessa beståndsdelar, bland annat mineraler, och när håret sedan når hudytan hårdnar det yttre lagret av hårstrået och beståndsdelarna kapslas in. På detta sätt förser håret oss med en bild av kroppens interna miljö under denna tidsperiod. Håret blir en förteckning över kroppens näringsstatus.

Att fastställa nivåerna av näringsämnen i håret kräver en mycket avancerad analysmetod. Denna analysmetod används som ett hjälpmedel för att upptäcka mineralbrister, mineralöverskott och/eller biokemiska obalanser. Hårmineralanalysen ger hårmineralanalysterapeuter indikationer gällande långvariga konsekvenser från diverse kosthållningar, stress och exponering av tungmetaller.

Vi mycket stolta över att samarbeta med Trace Elements Inc i USA, som är ett auktoriserat laboratorie- och näringskonsultföretag, det främsta i världen på hårmineralanalys. Laboratoriet utför analysen enligt etablerade riktlinjer, protokoll samt normer som fastställts av Trace Elements. Dessa rutiner kontrolleras regelbundet av oberoende amerikanska myndigheter. Tolkningen är baserad på analysresultatet och forskning som genomförts av Dr David L. Watts i samarbete med Trace Elements. Laboratoriets analysresultat, vilket presenteras i den omfattande analysrapporten, skall inte betraktas som diagnostiskt utan endast som en extra informationskälla till den som utför analysen.

Analysen visar din ämnesomsättningstyp

Med en hårmineralanalys får du veta om du har en långsammare eller snabbare ämnesomsättning. Detta kan påverka exempelvis hur du bryter ner maten, tillverkar hormoner, skapar energi och tendenser till olika symtom och besvär. Den beskriver hur näringsämnen utnyttjas, men också hur effektivt de utnyttjas, på cellnivå. Lättast kan kroppens ämnesomsättning liknas vid en motor, där sköldkörteln är gaspedalen. Sköldkörteln har i sin tur en väldigt stark koppling till binjurarna, vilket gör att binjure- och sköldkörtelfunktionen är av yttersta vikt för den totala ämnesomsättningen.

En hårmineralanalys visar om du har en långsam (SLOW) ämnesomsättning eller snabb (FAST) ämnesomsättning. Ämnesomsättningstyperna delas därefter upp i ytterligare fyra underkategorier, det vill säga totalt sett åtta stycken ämnesomsättningstyper. Underkategorierna bestäms utifrån binjure- och sköldkörtelfunktion, som tillsammans är utslagsgivande både för den hormonella balansen och den totala ämnesomsättningen. Dessa kategorier indikerar också i vilket stresstadie kroppen befinner sig i, exempelvis alarmstadiet alternativt utmattningsstadiet av stress.

Snabb eller långsam ämnesomsättning?

De olika ämnesomsättningstyperna har sina för- och nackdelar. Det är därför viktigt att ha i åtanke att en ämnesomsättningstyp inte är bättre än en annan. Oavsett vilken typ man tillhör är det viktigt att ha en bra balans mellan kroppens mineraler.

Den långsamma ämnesomsättningstypen

En långsam ämnesomsättningstyp har en lägre aktivitet gällande utnyttjandet av näringsämnen på cellnivå. Resultatet av detta är att dämpande mineraler ackumuleras i kroppen.

Personen som har den här ämnesomsättningstypen kan ha en lägre energinivå/ökad trötthet, ett lägre blodtryck och en lägre kroppstemperatur. Viktökning alternativt svårigheter med att gå ned i vikt samt sug efter sötsaker och andra raffinerade kolhydrater är också vanligt. Vid en balansering kan dessa symtom förbättras, och på sikt till och med försvinna, vilket tyder på en bättre ämnesomsättning i kroppen.

Den snabba ämnesomsättningstypen

En snabb ämnesomsättningstyp har en högre aktivitet gällande utnyttjandet av näringsämnen på cellnivå. Resultatet av detta är att stimulerande mineraler ackumuleras i kroppen.

Personen som har den här ämnesomsättningstypen kan ha för hög energinivå/hyperaktivitet, ett högre blodtryck och en högre kroppstemperatur. Ett ökat behov av att äta ofta är också vanligt. Vid en balansering kan dessa symtom förbättras, och på sikt till och med försvinna, vilket tyder på en bättre ämnesomsättning i kroppen.

Uppföljning och omanalys

När du har följt terapeutens rekommendationer under en period, kommer ni överens om när det är lämpligt att göra en omanalys. Syftet med omanalysen är att säkerställa att åtgärderna har resulterat i en bättre mineralbalans. 

Omanalysen är utformad på samma sätt som föregående analys, men där är vissa betydelsefulla skillnader. För det första kommer nya mineralvärden att visas jämte gamla, så att det på ett enkelt sätt går att avläsa förändringarna. För det andra innehåller rapportdelen också kommentarer kring viktiga förändringar sedan föregående mätning och vilken påverkan dessa har fått på bland annat olika metabola funktioner. Observera att det är normalt att förändringar har skett inom vissa områden men inte inom andra. Kostförslagen kan också komma att ändras, precis som kosttillskottsrekommendationerna för att säkra en fortsatt effektiv balansering och/eller livsstil.

Låt balanseringen ta sin tid

Tänk på att en balansering tar tid. Många gånger finns en mångårig obalans som ska komma tillrättas med. Därför är det viktigt att ha i åtanke att det kan ta allt från några månader till flera år att återställa obalanser. En ommätning är därför viktig, även om man många gånger mår mycket bättre efter bara några månaders balansering. 

En balansering tar längre tid om du är stressad under tiden. Allt som stressar kroppen påverkar balanseringen. Stressande faktorer för kroppen är exempelvis obalanserade kost- och dryckesvanor, för lite/dålig sömn, dåliga sociala relationer och arbetsöverbelastning. Det är upp till dig som klient att följa rekommendationerna från terapeuten.

Hur gör man en hårmineralanalys?

En hårmineralanalys är enkel och smidig för dig som klient. Samtidigt ger den ger många svar om din kropp, hur du fungerar och varför du mår som du gör. Labbet som gör analyserna, Trace Elements Inc., använder känsliga mätinstrument vilket ger ett exakt svar på hur din mineralstatus ser ut.

Klippning

Först tas ett prov av ditt hår. Håret ska komma från flera ställen nära hårbottnen och i bakre delen av huvudet. Terapeuten delar upp håret och klipper så nära hårbottnen som möjligt. Därefter klipps överflödigt hår bort från provet och kvar lämnas 2,5 – 4 cm från hårrötterna. Den totala mängden hår som behövs är ca 1 msk. Om man inte kan skicka huvudhår kan man ta bitar av naglarna eller könshår. Men tänk då på att resultatet kanske inte visar den allra senaste mineralbalansen eftersom dessa vävnader växer långsammare än huvudhår.

På labbet 

När ditt prov anländer till laboratoriet prepareras det för testningen genom ett flertal speciella procedurer som utvecklats av Trace Elements, Inc. Efter omfattande förberedelser placeras ditt prov i provrör. Särskilda syror tillsätts sedan som påbörjar nedbrytningen, eller ”smältningen” av håret. Syrorna i kombination med hög värme gör att ämnena i hårproteinet kan separeras. När väl håret är fullständigt upplöst återstår endast mineralsalterna. Efter att ha blivit till en lösning analyseras sedan mineralerna med hjälp av hyperkänsliga specialinstrument.

Resultatet

Därefter tolkar man resultatet och flera hundra faktorer bedöms, exempelvis förekomsten av olika mineraler, deras inbördes förhållande och tungmetaller. Även den metaboliska typen bestäms. Trace Elements, Inc. skickar resultatet från din håranalys, komplett med diagram och åtföljande förklaringar samt en fackmässig rapport till din läkare/terapeut. Du kan lära dig mycket om din kropp, och kanske hitta svar som du letat efter i åratal.

Balanseringen

I din analysrapport ingår ett schema över vilka kosttillskott du bör ta. Det är ett program som är skräddarsytt utifrån din ämnesomsättningstyp och dina unika behov. Det är viktigt att du följer rapportens rekommendationer då varje mineral, vitamin och spårämne samarbetar och är synergister till varandra. Samspelet mellan dessa näringsämnen bygger på mångårig forskning och erfarenhet. En balansering tar mellan 2-5 månder. Därefter kan du göra en ny analys för att se hur bilden har förändrats. 

Kosttillskotten utformade för balanseringen finns att köpa på plats eller på våran webbshopp:

Diagrammen i analysen

Analysrapportens två första sidor innehåller diagram som visar värden för respektive mineral och värden för olika förhållanden mineraler sinsemellan. Värden jämförs med ett fastställt referensintervall, som indikeras av de vita fälten i diagrammen. Referensvärdena är fastställda utifrån globala studier gjorda på ”friska” individer och finns i TraceElements enorma databas.

Näringsmineraler

Vår kropp består till 4% av mineraler som har många viktiga uppgifter, bland annat att hjälpa till vid biokemiska reaktioner. I en hårmineralanalys mäts 12 mineraler som är livsnödvändiga för oss. Näringsmineralerna i analysrapporten omfattar Kalcium (Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na), Kalium (K), Koppar (Cu), Zink (Zn), Fosfor (P), Järn (Fe), Mangan (Mn), Krom (Cr), Selen (Se), Bor (B), Kobolt (Co), Molybden (Mo) och Svavel (S).

Värden som antingen är för höga eller för låga, i förhållande till referensintervallet, indikerar en avvikelse. Ju större en avvikelse är, desto större är sannolikheten till en brist alternativt till ett överskott av mineralen.

Förhållandet mellan näringsmineraler

En hårmineralanalys visar också inbördes förhållanden mellan vissa mineraler. Balansen mellan mineralerna är minst lika viktig som de enskilda mineralvärdena. Till exempel kan en felaktig balans mellan kalcium och magnesium göra det svårare att reglera blodsockret.

Värden som antingen är för höga eller för låga, i förhållande till referensintervallet, indikerar en avvikelse. Ju större en avvikelse är, desto större är sannolikheten till rubbningar i olika kroppsfunktioner.

Tungmetaller

I analysen kan du även se belastningen av tungmetaller i kroppen. Tungmetaller är mineraler som inte har någon känd biologisk funktion och som anses giftiga för oss. Vi blir dagligen exponerade för dessa tungmetaller då de finns naturligt i vår miljö, men även i exempelvis konsumentprodukter. Därför kommer dessa att alltid finnas i våra kroppar i större eller mindre omfattning.

Exempel på skadliga metaller som du kan se i analysen är tex Kvicksilver, Kadmium och Aluminium. Till skillnad från närings- och tilläggsmineralerna bör samtliga dessa värden inte bara vara inom referensintervallen, utan även vara så låga som möjligt. Det är viktigt med ett bra närings- och mineralstatus som kan skydda oss från skadlig belastning av tungmetaller. Dessa förhållande kan en skicklig terapeut läsa ut i analysen.

Rekommendationer och åtgärder

Efter att man har fått tillbaka sitt analyssvar är första rekommendationen att gå igenom resultatet med hårmineralanalysterapeuten. Analyssvaret är omfattande och på många ställen väldigt detaljerat. En terapeut kan, på ett övergripande plan, förklara analysresultatet samt även se sammanhang som inte står med i rapporten. Utifrån detta ger terapeuten råd kring hur man går vidare, bland annat med hänsyn taget till nedanstående. Står man under läkarbehandling uppmuntras ett samarbete mellan terapeuten och läkaren.

Hårmineralanalysterapeuter går igenom en omfattande utbildning inom näringslära, fysiologi, kostrådgivning och hårmineralanalystolkning. Det ger större trygghet, information, inspiration och resultat att få vägledning av en utbildad hårmineralanalysterapeut.

Kostförslag

I analyssvaret finns det noggrant utarbetade förslag till kost och kosttillskott som ger kroppen en bättre förutsättning för hälsa. Rekommendationerna utgår från staplarna i analysen och är endast framtagna för att balansera dessa förhållanden. Rekommendationerna tar inte ställning till övrig livsstil, eller var du geografiskt bor i världen eller i ditt land samt är inte en mätning av dina överkänsligheter och allergier. Kostrekommendationer från en hårmineralanalys utgår från mätning av mineraler och metaller och är ingen direkt mätning av varken vitaminer, aminosyror eller fettsyror.

Det ges också rekommendationer om vilka födoämnen som man bör äta mera av, med hänsyn tagen till sitt näringsinnehåll. Likaså ges det också rekommendationer om vilka födoämnen som bör minskas/undvikas.

Kosttillskottsrekommendationer

I slutet av analyssvaret finns ett skräddarsytt kosttillskottsprogram för mineralbalansering. Rekommendationerna är baserade på bland annat faktorer som ämnesomsättningstyp, mineralstatus men också faktorer såsom ålder, kön och livsstil.

Många års forskning ligger bakom dessa högkvalitativa kosttillskott. De är komponerade på ett sådant sätt att de ska ge ett maximalt upptag via mag-/tarmkanalen. Vidare är de också utformade för att samverka effektivt ända in på cellnivå.

Tidsperiod

Beroende på snabb eller långsam ämnesomsättning ska de rekommenderade tillskotten intas i 2 eller 3 månader. Det är av yttersta vikt att man har kontakt med sin terapeut efter detta, då eventuella förändringar kan komma att behöva göras gällande kosttillskottsrekommendationerna innan en omanalys görs. En omanalys görs efter cirka 6 månader.

Om Trace Elements

Trace Elements är det världsledande laboratoriet inom hårmineralanalys och har analyserat över en miljon prover. Att fastställa nivåerna av näringsämnen i håret kräver avancerad teknik och Trace Elements Inc använder den mest sofistikerade analysteknik som finns inom ICP-Mass-spektrometri som finns.

HMA är en pålitlig analysmetod med mindre än 2% felmarginal, jämfört med till exempel blod, urin eller avföring som har större felmarginal. Hår är ett stabilt material som inte bryts ner så snabbt. Varje hårprov dubbelkontrolleras genom att man testar samma hårprov två gånger.

Laboratoriet har varit verksamt sedan 1984 och har hela tiden fokuserat på att leverera analysresultat till olika kategorier av kliniker. De finns nu i hela 46 länder över hela världen, däribland Sverige.

Genom att understryka behovet av optimal näring, varken för mycket eller för lite, bidrar Trace Elements med en holistisk syn på näring och hälsa.

logo neg

Energigatan 15C, 43436 Kungsbacka