Osteopatisk behandling

Med chockvågs- och laserterapi

Osteopatin fokuserar på kroppen som helhet och optimering av dess funktion genom att hitta grundorsaken till smärtproblematiken. Chockvågsmaskinen Dornier aries arbetar med muskler, nervsystem och fascia på ett effektivt men skonsamt sätt. Lasermaskinen Hilterapia används som en terapeutisk teknik baserad på en specifik högintensiv laserstrålning (HILT* = Hög Intensiv Laser Terapi) som arbetar säkert och möjliggör en effektiv terapeutisk påverkan djupt in i vävnaden. Den starkaste lasern för bästa effekten. Lasermaskinen MLS laser MPHI 5 möjliggör en enkel och funktionell användning av den exklusiva MLS terapin för behandling av smärttillstånd, inflammationer, ödem samt för biostimulering.

PRIS: 950 kr (45 min)

Boka här


Dornier aries

Chockvågsvågsbehandling är en effektiv behandling av fascia/bindväv som effektivt och skonsamt ökar rörlighet och släpper på värk och muskelspänningar.

Fascia är ett nätverk av bindväv utan början och slut och det omsluter i princip allt i kroppen – från muskler och skelett, till organ och celler. Om fascia klibbar ihop eller blir inflammerad kan det leda till problem med rörelseapparaten, att muskler blir spända och att du får ont.

Chockvågsmaskinen arbetar med muskler, nervsystem och fascia på ett effektivt men skonsamt sätt. Chockvågorna sprids via kedjor av bindvävsstrukturer genom hela kroppens muskelmassa och glidytor i fascian gör att chockvågorna når stora områden på kort tid. Chockvågorna skakar loss spänningar och låsningar i fascian vilket ökar rörlighet och mjukhet samt förbättrar flödet i kroppen.

Mer information:

Hilterapia

Effektiv behandling genom Hilterapia  som påverkar ”osteo-muskulär och ledapparaten”, såväl ytligt som ner till djupast liggande besvär. Tack vare Hilterapia* och dess innovativa högintensiva laserimpuls, HILT*, som är patenterad och godkänd av U.S. FDA, kan den på kort tid och med ett varaktigt resultat ha en positiv analgetisk, antiinflammatorisk och biostimulerande effekt för patienten.

Hiltherapia representerar idag den mest utvecklade, banbrytande och innovativa lösningen för behandling och läkning av smärtpatologitillstånd associerade till senor, muskler och ligament. Att den är snabb, effektiv samt ger ett varaktigt resultat bidrar till patienters välmående och livskvalitet.

Hilterapia är effektivt för att minska smärtan och öka ledrörligheten vilket möjliggör en tidigare rehabiliteringsstart och samtidigt ger den en omedelbar lindring av patientens besvär

Huvudindikationer:

 • Osteoartrit och degenerativa processer
 • Bursit, synovit, capsulit, inpigment (inklämnings) syndrom
 • Tendiniter,tendovaginiter
 • Ödem och lymfansamling
 • Post-traumatiska skador
 • Överansträngnings- och sportrelaterad skador

Mer information

MLS laser MPHI 5

MLS – innebär att lasern arbetar med två våglängder (808nm som har en ffa.antiinflammatorisk och antiödemisk effekt samt 905nm som ffa. är smärtstillande) i en synkroniserad samverkan, vilket är UNIKT, och innebär en förhöjning av varje våglängds enskilda effekt. Denna samverkan har visat sig ha bättre terapeutiska resultat än den traditionella laserterapin.

MPHI 5 är konstruerad för att på ett enkelt sätt nå specifikt område på kroppen och överföra den högkvalitativa MLS-pulsen till ett väl definerat målområde (med 7 cm i diameter),vars skärpa och storlek har optimerats för att garantera ett enastående terapeutiskt resultat.

MPHI 5 innehåller 3 dioder som strålar med 808 nm och 3 strålar med 905 nm.Tillsammans ger de 3300mW vid full effekt.

MLS Terapi är hjälper följande:

 • Kort behandlingstid
 • Reduktion och /eller smärtfrihet på kort tid, inklusive nervsmärta
 • Stark anti-inflammatorisk effekt.
 • Snabb läkning från överbelastningar och stukningar
 • Snabb återhämtning av skadade muskler
 • Snabb upplösning vid ödemiska tillstånd
 • Omedelbar förbättring av lokal cirkulation
 • Snabb läkning från ytliga skador som sår, ben och brännsår

Mer information

logo neg

Energigatan 15C, 43436 Kungsbacka