Gör din bokning smart, snabbt och
eneklt på bokadirekt.se!

Boka Här

FUNKTIONSMEDICINSK HÄLSOKONTROLL


I en undersökning ingår:

-          en grundlig genomgång av patientens insamlade sjukdomshistoria (anamnes) och symtom

-          arteriografi (blodkärlsanalys)

-          QRMA (frekvensmedicin)

-          Alfa (frekvensmedicin)

-          Syremättnad

-          Webbaserat frågeformulär (kost & livsstil)

-          Frågeformulär (kost & livsstil)

 
Funktionsmedicinsk konsultation

Behöver du hjälp med att komma tillrätta med din hälsa?

Vill du ta reda på de underliggande orsakerna till dina besvär med hjälp ett en omfattande hälsoundersökning bestående av bland annat laboratorietester och behandla orsaken istället för att bara undertrycka symtomen? Då kan funktionsmedicin vara något för dig.


Om funktionsmedicin

Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad utveckling inom medicinen som bättte tar itu med 2000-talets hälsobehov och kan ses som en brygga mellan skolmedicin och komplementärmedicin. Inom funktionsmedicin ser man till att de underliggande orsakerna till ohälsa, istället för att rikta in sig på symptomen. Man använder ett systemorienterat tillvägagångsätt och engagerar både klient och funktionsmedicinaren i ett terapeutiskt partnerskap.

Funktionsmedicinen betonar vikten av en hälsosam livsstil och strävar efter att så långt som möjligt rätta till och förebygga uppkomsten av sjukdom/obalanser genom positiva livsstilsförändringar. Man utgår från att kroppen har en stor självläkningsförmåga om den ges rätt förutsättningar, vilket den får om man tar bort sådant som hindrar läkning och tillför sådant som främjar läkning/balansering. Många nedsatta hälsotillstånd kan förbättras eller läka ut helt med hjälp av vitaliserande kost och individuellt anpassat näringsstöd samt livsstilsförändringar.

Utvärderingsverktygen som används inom funktionsmedicinen inkluderar bland annat omfattande informationsinsamling via frågeformulär och samtal samt olika scaningstester och ev. laboratorietester. Att identifiera de underliggande mönster som bidrar till ohälsa är nödvändigt för att kunna utforma en individanpassad behandlingsplan som stödjer kroppens funktioner och underlättar läkning.

KOSTNAD: 3 900 kr (90 min)

UPPFÖLJNING (inom 9 mån): 1 000 kr (45 min)

BOKAS HÄR


 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo neg

Energigatan 15C, 43436 Kungsbacka

info@lunakliniken.se